Danh mục 284 Biễu mẫu về điều tra hình sự theo quy định tại Thông tư 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

DANH MỤC BIỂU MẪU, GIẤY TỜ, SỔ SÁCH VỀ ĐIỀU TRA HÌNH SỰ (Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ

xem chi tiết
Danh mục 62 Biểu mẫu trong tố tụng hành chính theo Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017

DANH MỤC 62 BIỂU MẪU TRONG TỐ TỤNG  HÀNH CHÍNH (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án

xem chi tiết
Danh mục 33 Biểu mẫu giải quyết việc dân sự theo Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP ngày 09/8/2018

DANH MỤC 33 BIỂU MẪU TRONG GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán

xem chi tiết
Danh mục 91 Biểu mẫu trong tố tụng dân sự theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017

DANH MỤC 93 BIỂU MẪU TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/ 2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán

xem chi tiết
Danh mục 170 biểu mẫu dùng trong việc kiểm sát, khởi tố và điều tra hình sự ban hành theo Quyết định số 15/QĐ-VKSTC ngày 09/01/2017

DANH MỤC MẪU VĂN BẢN TỐ TỤNG, VĂN BẢN NGHIỆP VỤ THỰC HIỆN TRONG CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT VIỆC KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VÀ TRUY

xem chi tiết