Phân tích một số điều kiện để pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 75 BLHS 2015

Pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự, lần đầu tiên được quy định trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015 sửa đổi bổ sung năm

xem chi tiết
Các bước để nhận biết một dự án bán đất nền không đủ điều kiện pháp lý

Hiện nay trên internet, mạng xã hội, biển quảng cáo hoặc các tờ rơi trên đường đang giới thiệu nhiều dự án đất nền hấp dẫn cả về vị trí

xem chi tiết