Người lao động phải làm gì khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động?

Người lao động có quyền đơn phương chấm dựt hợp đồng lao động, tuy nhiên để sử dụng quyền này hợp pháp và không phải bồi thường thiệt hại, thì

xem chi tiết
Doanh nghiệp muốn xử lý kỷ luật sa thải người lao động hợp pháp phải làm như thế nào?

Đôi khi không muốn, nhưng người sử dụng lao động phải chọn biện pháp xử lý kỷ luật sa thải người lao động, ví dụ là để thực thi đúng

xem chi tiết