Thủ tục và các bước đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Thủ tục và các bước đăng ký hộ kinh doanh gồm: Bước 1: Đặt tên, xác định địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ; Bước 2:

xem chi tiết
Thủ tục và các bước thành lập một doanh nghiệp?

Để thành lập một doanh nghiệp, bạn cần phải chuẩn bị, quyết định và thực hiện một số bước như sau: Bước 1: Dự kiến ngành nghề kinh doanh, loại

xem chi tiết