Hướng dẫn thủ tục tách thửa đất?

Việc tách thửa đất được thực hiện khi người sử dụng đất thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì phải thực hiện

xem chi tiết
Hướng dẫn thủ tục kê khai nhận di sản thừa kế là bất động sản

Thủ tục kê khai nhận di sản thừa kế là bất động sản được chúng tôi hướng dẫn thực hiện từng bước như sau: Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

xem chi tiết