Doanh nghiệp muốn xử lý kỷ luật sa thải người lao động hợp pháp phải làm như thế nào?

Đôi khi không muốn, nhưng người sử dụng lao động phải chọn biện pháp xử lý kỷ luật sa thải người lao động, ví dụ là để thực thi đúng các quy định nội bộ của doanh nghiệp, nhằm răn đe, ngăn ngừa những hành vi vi phạm tương tự của người lao động khác, góp phần nâng cao kỷ cương của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để tránh việc phải bồi thường thiệt hại cho người lao động do hành vi sa thải trái pháp luật, thì người sử dụng lao động phải thực hiện đúng các điều kiện, thủ tục theo các bước cụ thể như sau:

Bước 1: Phải có được chứng cứ chứng minh lỗi của người lao động. Lỗi của người lao động phải thuộc trường hợp được quy định tại Điều 126 của Bộ Luật lao động 2012 (Gọi tắt là “BLLĐ“).

Bước 2: Phải nắm được thời hiệu xử lý kỷ luật lao động và việc xử lý kỷ luật sa thải phải còn thời hiệu căn cứ theo Điều 124 của BLLĐ; Phải nắm được các trường hợp không được xử lý kỷ luật người lao động theo Khoản 4 của Điều 123 của BLLĐ;

Bước 3: Khi đủ điều kiện xử lý kỷ luật, phải lên kế hoạch và thực hiện từng bước trình tự xử lý kỷ luật sa thải theo Điều 123 của BLLĐ và Khoản 12 Điều 1 của Nghị định 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ. Theo đó, người sử dụng lao động phải thực hiện theo trình tự sau:

* Chuẩn bị đầy đủ biên bản vi phạm, chứng cứ chứng minh lỗi của người lao động;

* Gửi văn bản thông báo nội dung, thời gian, địa điểm cuộc họp xử lý kỷ luật lao động đến các thành phần tham dự theo luật quy định;

* Mở cuộc họp xử lý kỷ luật sa thải;

* Lập biên bản về cuộc họp xử lý kỷ luật lao động có chữ ký của các thành viên tham dự;

* Ra Quyết định xử lý kỷ luật sa thải và gửi đến người lao động theo quy định.

Cảm ơn bạn đã tham khảo bài viết của chúng tôi.

                                                                                                                                             Luật sư Vũ Văn Tiến

Lưu ý: Nội dung tư vấn của chúng tôi nêu trên chỉ nhằm mục đích tuyên truyền pháp luật đến quý khách hàng để tham khảo chung, không phải là nội dung tư vấn nhằm giải quyết các nhu cầu pháp lý cụ thể của từng khách hàng. Nếu có nhu cầu tư vấn cụ thể, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí. 

Điện thoại tư vấn: 0989 863 966 – Zalo: 0909 586 490 – Emailtien.vu@olympiclaw.vn

 

Bài viết khác