Giấy giới thiệu luật sư tham gia tố tụng

 

CÔNG TY LUẬT TNHH OLYMPIC

Số 11 Đặng Thế Phong, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

 ————-

 Số: …../……/GGT-LS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

Tp. HCM, ngày ….tháng … năm …..

GIẤY GIỚI THIỆU

(V/v: Cử luật sư tham gia tố tụng)

                                 Kính gửi:    ………………………………………………………….

Theo yêu cầu của ông/bà…………………về việc cử luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ………………. là……………..trong vụ án “tranh chấp ……..” với ……… – ông ………… Vụ án đang được ……………….. thụ lý giải quyết tại giai đoạn…………………theo quy định của pháp luật.

Công ty Luật TNHH Olympic trân trọng giới thiệu với Quý Cơ quan:

      Luật sư:             VŨ VĂN TIẾN

      CCHNLS số:      11735/TP/LS-CCHN, do Bộ Tư pháp cấp ngày 03/06/2015

      Thẻ Luật sư số:  10285/LS, do Liên Đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày 28/12/2015

Được tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ………….. trong vụ án nói trên.

Đề nghị Quý Cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ Luật sư Vũ Văn Tiến được thực hiện các quyền và nghĩa vụ của luật sư theo quy định của pháp luật.

Trân trọng,

Nơi nhận:

Như trên;

– Lưu VP.

Công ty Luật TNHH Olympic

Giám đốc

 

                                    Luật sư Vũ Văn Tiến 

Cảm ơn bạn đã tham khảo biễu mẫu trên của chúng tôi.

Lưu ý: Biểu mẫu nêu trên của chúng tôi chỉ nhằm mục đích tuyên truyền pháp luật đến quý khách hàng để tham khảo chung, không phải là biểu mẫu phù hợp áp dụng cho nhu cầu của từng khách hàng. Nếu có nhu cầu về biểu mẫu cụ thể, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí. 

Điện thoại tư vấn: 0989 863 966 (Luật sư Tiến) – Zalo: 0909 586 490 – Emailtien.vu@olympiclaw.vn                                                                                                                                                                   

Bài viết khác