Luật sư cho doanh nghiệp

Xuất phát từ nhu cầu của các doanh nghiệp, chúng tôi đang cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực pháp luật liên quan đến kinh doanh như: Hợp đồng, thủ tục hành chính, thuế, tài chính, quản trị nội bộ doanh nghiệp, tranh chấp thương mại, lao động, sở hữu trí tuệ, đầu tư thông qua việc ký hợp đồng tư vấn pháp luật thường xuyên với chúng tôi.

Các công việc thực tế của các luật sư chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp hạn chế được những rủi ro trong việc kinh doanh và giải quyết các vấn đề có liên quan đến pháp lý như:

* Loại bỏ những rủi ro pháp lý thường gặp liên quan đến pháp luật doanh nghiệp, đầu tư, lao động, xuất nhập khẩu, thủ tục hành chính,..

* Giải quyết tranh chấp nội bộ về lao động, tranh chấp giữa các thành viên góp vốn, cổ đông góp vốn với nhau,…

* Giải quyết và xử lý tranh chấp với cơ quan nhà nước về thuế, bảo hiểm xã hội, đăng ký kinh doanh, thủ tục hành chính,…Giải quyết và xử lý tranh chấp với các bên đối tác về hợp đồng kinh tế, thu hồi nợ khó đòi,… 

* Cảm giác yên tâm mỗi khi đặt bút ký các hợp đồng, thỏa thuận với các đối tác.

* Thương hiệu của doanh nghiệp sẽ được nâng cao nếu có sự hỗ trợ của chúng tôi.

Theo đó, khi doanh nghiệp bạn chọn chúng tôi và ký hợp đồng tư vấn pháp luật thường xuyên, chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện các công việc cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp là: 

TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ TƯ VẤN MỌI VẤN ĐỀ VỀ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP

* Trả lời tư vấn thông qua điện thoại, tư vấn bằng văn bản hoặc email về mọi vấn đề pháp lý cho doanh nghiệp như: Mua bán, sát nhập, giải thể doanh nghiệp; về hợp đồng các loại, thủ tục hành chính, tranh chấp nội bộ doanh nghiệp, tranh chấp khác, vấn đề lao động, thuế, bảo hiểm, xuất nhập khẩu, xây dựng thương hiệu, giấy phép kinh doanh,…; 

* Cung cấp các văn bản pháp luật Việt – Anh theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của doanh nghiệp; Cung cấp thông tin pháp lý có thể ảnh hưởng đến lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp;

* Đánh giá tính hợp pháp các thông tin, văn bản mà doanh nghiệp công bố, làm việc với đối tác;

* Bảo mật thông tin, tài liệu tuyệt đối cho khách hàng khi thực hiện việc tư vấn cho doanh nghiệp.

SOẠN THẢO VÀ ĐÁNH GIÁ TÍNH PHÁP LÝ (REVIEW) HỢP ĐỒNG CHO DOANH NGHIỆP

* Soạn thảo các hợp đồng phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp;

* Đánh giá tính pháp lý (review) các hợp đồng từ các đối tác gửi đến hoặc các hợp đồng dân sự, thương mại cho doanh nghiệp trước khi ký;

* Cung cấp các mẫu hợp đồng thông dụng như: Hợp đồng lao động, hợp đồng mua bán, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng hợp tác kinh doanh;

SOẠN THẢO VĂN BẢN PHÁP LÝ NỘI BỘ CHO DOANH NGHIỆP

* Soạn Điều lệ doanh nghiệp, Nội quy lao động, xây dựng Quy chế nội bộ doanh nghiệp,…;

* Soạn các Quyết định của công ty, Biên bản họp HĐQT, HĐTV, ban giám đốc; giấy ủy quyền, biên bản họp,..;

* Soạn công văn, thông báo gửi khách hàng, đối tác,..;

TƯ VẤN VÀ XỬ LÝ VẤN ĐỀ VỀ LAO ĐỘNG

* Cách quản lý, lưu trữ hồ sơ nhân sự; tư vấn đăng ký bảo hiểm, nộp thuế cho người lao động;

* Xử lý tranh chấp lao động, thực hiện việc kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật;

* Xử lý việc thỏa thuận hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động.

GIẢI QUYẾT VÀ XỬ LÝ CÁC TRANH CHẤP DÂN SỰ, THƯƠNG MẠI TẠI TÒA ÁN VÀ TRỌNG TÀI

* Nghiên cứu, đánh giá vụ kiện khi đưa ra Tòa án hoặc trọng tài;

* Chuẩn bị chứng cứ, soạn thảo hồ sơ khởi kiện;

* Nộp hồ sơ khởi kiện, đại diện doanh nghiệp liên hệ, làm việc với Tòa án, trọng tài trong quá trình giải quyết vụ án;

* Chuẩn bị bản luận cứ, tham gia tranh tụng tại Tòa án, Trọng tài với tư cách là luật sư và người đại diện theo ủy quyền cho doanh nghiệp;

THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ GIẤY PHÉP KINH DOANH, NHÃN HIỆU HÀNG HÓA

* Thực hiện các thủ tục để đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi, chuyển đổi giấy phép đăng ký doanh nghiệp;

* Thực hiện các thủ tục thành lập, thay đổi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

* Thực hiện các thủ tục mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần giữa các thành viên, cổ đông trong doanh nghiệp;

* Tư vấn và thực hiện các thủ tục để đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, xây dựng thương hiệu.

CÁC CÔNG VIỆC PHÁP LÝ KHÁC THEO NHU CẦU CỤ THỂ CỦA DOANH NGHIỆP

Cảm ơn bạn đã tham khảo các dịch vụ của chúng tôi.

Nếu có nhu cầu về dịch vụ pháp lý cụ thể, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí. 

Điện thoại tư vấn: 0989 863 966 (Luật sư Tiến) – Zalo: 0909 586 490 – Email: tien.vu@olympiclaw.vn

Bài viết khác