Phiếu yêu cầu luật sư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

                                                                                                                           Tp. Hồ Chí Minh, ngày …. tháng …..năm ……

PHIẾU YÊU CẦU LUẬT SƯ

                                 Kính gửi:  CÔNG TY LUẬT TNHH OLYMPIC

Tôi là: ………………………….   Sinh năm: ………………

CMND số: ……………… cấp ngày ………………..

Địa chỉ thường trú: ……………………………………….

Địa chỉ liên hệ: ………………………………..

Là ………………………… trong vụ án “Tranh chấp ……………” với …… – ông/bà ………………, căn cứ theo…………………………. Vụ án đang được ………………………. thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật (Sau đây gọi tắt là “Vụ án”).

Bằng văn bản này và theo quy định của pháp luật, tôi đề nghị Công ty Luật TNHH Olympic có trụ sở tại số 11 Đặng Thế Phong, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh cử luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tôi trong Vụ án nói trên tại giai đoạn…………………………..theo quy định của pháp luật.

Tôi trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

– Công ty Luật TNHH Olympic;

– ……………………………….

   NGƯỜI YÊU CẦU

     (ký, ghi rõ họ tên)

 

Cảm ơn bạn đã tham khảo biễu mẫu trên của chúng tôi.

Lưu ý: Biểu mẫu nêu trên của chúng tôi chỉ nhằm mục đích tuyên truyền pháp luật đến quý khách hàng để tham khảo chung, không phải là biểu mẫu phù hợp áp dụng cho nhu cầu của từng khách hàng. Nếu có nhu cầu về biểu mẫu cụ thể, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí. 

Điện thoại tư vấn: 0989 863 966 (Luật sư Tiến) – Zalo: 0909 586 490 – Emailtien.vu@olympiclaw.vn

Bài viết khác