Soạn thảo hợp đồng pháp lý

Hợp đồng là cơ sở và căn cứ pháp lý quan trọng để ràng buộc trách nhiệm, nghĩa vụ pháp lý và ý chí mong muốn của các bên trong các giao dịch dân sự.  Hợp đồng còn là chứng cứ quan trọng khi giải quyết tranh chấp tại Tòa án. Do vậy để soạn thảo một hợp đồng phù hợp, tránh rủi ro và đảm bảo được quyền lợi cho bạn, đẹp về hình thức thì không phải ai, doanh nghiệp nào cũng biết làm. 

Nhờ những kinh nghiệm về tranh tụng, hoạt động tư vấn thực tiễn, nên chúng tôi cũng xác định đây cũng là một thế mạnh của công ty.

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

Chúng tôi đang cung cấp dịch vụ soạn thảo các loại hợp đồng về dân sự, bất động sản, thương mại, xây dựng, đầu tư, hợp tác, mua bán, nguyên tắc, nội bộ doanh nghiệp, thỏa thuận thương mại,…trong tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, việc soạn thảo hợp đồng của chúng tôi luôn mang tính khả thi, thực tiễn với chuyên môn rất cao.

ĐỌC, RÀ SOÁT VÀ ĐÁNH GIÁ TÍNH PHÁP LÝ CỦA HỢP ĐỒNG

Khi bạn cầm trong tay hoặc nhận được một hợp đồng do đối tác gửi, tuy nhiên bạn không biết và lường hết được các rủi ro, tính pháp lý, thậm chí không xác định được những vấn đề có lợi, bất lợi cho bạn trong các hợp đồng này. Do vậy, để quyết định tham gia ký hoặc không ký, hướng đàm phán có lợi tiếp theo và để biết được những vấn đề rủi ro mang tính mấu chốt, thì bạn cần có luật sư đọc, rà soát và đánh giá thay cho bạn về tất cả những vấn đề này. Theo đó, luật sư sẽ tư vấn, hỗ trợ bạn lựa chọn xử lý và đưa ra các phương án tốt nhất để bạn quyết định ký hoặc không.

Cảm ơn bạn đã tham khảo các dịch vụ của chúng tôi.

Nếu có nhu cầu về dịch vụ pháp lý cụ thể, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí. 

Điện thoại tư vấn: 0989 863 966 (Luật sư Tiến) – Zalo: 0909 586 490 – Email: tien.vu@olympiclaw.vn